Có 1 kết quả:

巴拿馬運河 ba nã mã vận hà

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kênh đào qua nước Paraguay thông thương Đại Tây Dương với Thái Bình Dương (tiếng Pháp: canal de Panama).