Có 2 kết quả:

波斯尼亚 ba tư ni á波斯尼亞 ba tư ni á

1/2

ba tư ni á

giản thể

Từ điển phổ thông

nước Bosnia

ba tư ni á

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Bosnia