Có 1 kết quả:

斑蝥 ban mao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sâu ban miêu (Lytta vesicatoria). § Mình xanh đen, vỏ cứng, chân nhỏ mà dài, trên cánh có vằn vàng và đen, bay được, có thể dùng làm thuốc. Còn có những tên sau: “ban miêu” 斑貓, “hổ giáp trùng” 虎甲蟲.