Có 2 kết quả:

斑紋 ban văn斑纹 ban văn

1/2

ban văn

phồn thể

Từ điển phổ thông

sọc, vằn, kẻ

ban văn

giản thể

Từ điển phổ thông

sọc, vằn, kẻ