Có 1 kết quả:

邊裔 biên duệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đất xa xôi vùng biên giới.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất xa, ở biên giới.