Có 2 kết quả:

攻势 công thế攻勢 công thế

1/2

công thế

giản thể

Từ điển phổ thông

thế tấn công (quân đội)

công thế

phồn thể

Từ điển phổ thông

thế tấn công (quân đội)