Có 2 kết quả:

強健 cường kiện强健 cường kiện

1/2

cường kiện

giản thể

Từ điển phổ thông

cường tráng, khoẻ mạnh, sung sức