Có 1 kết quả:

禁火 cấm hoả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không cho phép đốt lửa ban đêm để phòng hỏa hoạn (pháp luật thời cổ).
2. Tục lệ xưa vào tiết hàn thực, không được thổi nấu gọi là “cấm hỏa” 禁火. § Cũng gọi là “cấm yên” 禁煙. ◇Quách Vân 郭鄖: “Vạn tỉnh lư diêm giai cấm hỏa, Cửu nguyên tùng bách tự sanh yên” 萬井閭閻皆禁火, 九原松柏自生煙 (Hàn thực kí Lí Bổ Khuyết 寒食寄李補闕).
3. Khói và lửa trong cung vua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cho phép dùng lửa ( nấu ăn, thắp đèn ).

Một số bài thơ có sử dụng