Có 2 kết quả:

槓桿 cống can贡杆 cống can

1/2

cống can

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái đòn bẩy

Từ điển trích dẫn

1. Nguyên lí đòn bẩy. § Các dụng cụ hằng ngày như xà beng, kéo, kìm... ứng dụng định luật này.

cống can

giản thể

Từ điển phổ thông

cái đòn bẩy