Có 2 kết quả:

蒟酱 củ tương蒟醬 củ tương

1/2

củ tương

giản thể

Từ điển phổ thông

cây trầu không

củ tương

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây trầu không

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một loại cây có hạt cây, thuộc giống Hồ tiêu.