Có 1 kết quả:

救世主 cứu thế chúa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chúa cứu thế. Tiếng của tín đồ Cơ đốc giáo tôn xưng Đức Chúa Gia Tô (Jesus).