Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

c���qu��i