Có 1 kết quả:

袈裟 ca sa

1/1

ca sa [cà sa]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

áo cà sa (của sư)

Từ điển trích dẫn

1. Áo mặc của người xuất gia (phiên âm tiếng Phạn "kasaya"). § Giới luật Phật giáo quy định: Người xuất gia không được dùng năm chính sắc (đỏ, vàng, xanh, trắng, đen), may áo bằng nhiều mảnh vải đủ màu sắc ghép lại. § Còn gọi là “hoại sắc y” 壞色衣.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo riêng của tu sĩ Phật giáo, may bằng nhiều mảnh vải đủ loại, đủ màu sắc xin được của các thí chủ. Cũng đọc Cà-sa.

Một số bài thơ có sử dụng