Có 1 kết quả:

膏腴 cao du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu mỡ ( nói về đất đai ).

Một số bài thơ có sử dụng