Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

caophivi���nt���u