Có 1 kết quả:

撞見 chàng kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thình lình, tình cờ mà gặp.