Có 1 kết quả:

囑書 chúc thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy ghi lời dặn dò của người sắp chết.