Có 2 kết quả:

种族 chủng tộc種族 chủng tộc

1/2

chủng tộc

giản thể

Từ điển phổ thông

nòi giống

chủng tộc

phồn thể

Từ điển phổ thông

nòi giống

Từ điển trích dẫn

1. Bộ tộc. ◇Ngụy Nguyên 魏源: “(Đông Hải tam bộ) cập Hắc Long giang đẳng bộ, kì chủng tộc tán xử san lâm” (東海三部)及黑龍江等部, 其種族散處山林 (Thánh vũ kí 聖武記, Quyển nhất).
2. Giống người, nhân chủng. § Trên thế giới theo màu da chia làm năm “chủng”: vàng, trắng, đen, ngăm nâu và đỏ. Dưới mỗi chủng lại phân làm nhiều “tộc”. Như ở Trung Quốc có các tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, v.v.
3. Quần thể (trong động vật phân loại học).
4. Giết hết, tru tộc. ◇Hán Thư 漢書: “Khủng sự bất tựu, hậu Tần chủng tộc kì gia” 恐事不就, 後秦種族其家 (Cao đế kỉ thượng 高帝紀上).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giống người. Giống nòi.

Một số bài thơ có sử dụng