Có 1 kết quả:

野歌 dã ca

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu hát, bài hát của chốn thôn quê.