Có 1 kết quả:

冶容 dã dong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trang điểm lộng lẫy.
2. Dung mạo xinh đẹp.