Có 1 kết quả:

冶容 dã dung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mặt xinh đẹp đáng yêu.