Có 1 kết quả:

野諺 dã ngạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu nói có từ lâu đời, được lưu truyền ở vùng thôn quê.