Có 2 kết quả:

玙璠 dư phan璵璠 dư phan

1/2

dư phan

giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ ngọc báu ở nước Lỗ