Có 1 kết quả:

藥士 dược sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có học về cách chế thuốc trị bệnh.