Có 1 kết quả:

引力 dẫn lực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sức thu hút lẫn nhau giữa các vật thể.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức hút của vật chất, tức cái sức đưa các vật lại gần nhau.