Có 1 kết quả:

浴池 dục trì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hồ tắm.