Có 2 kết quả:

窖 diếu酵 diếu

1/2

diếu [giáo, giếu]

U+7A96, tổng 12 nét, bộ huyệt 穴 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. hầm, hố
2. tấm lòng sâu xa

Từ điển Thiều Chửu

① Hầm, hố, đào đất chôn đồ gọi là diếu.
② Tấm lòng sâu xa.

Tự hình 2

Dị thể 9

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

diếu [giáo]

U+9175, tổng 14 nét, bộ dậu 酉 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

men rượu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Men. ◎Như: “phát diếu” 發酵 lên men.

Từ điển Thiều Chửu

① Men, meo mốc là chất chảy hâm có chất đường, vì tác dụng hoá học sinh ra vi trùng nổi bọt meo lên thành ra chất chua, gọi là phát diếu 發酵 lên men. Như ủ rượu gây giấm biến ra mùi chua đều là vì thế, cho rượu vào bột cho nó bốc bồng lên cũng gọi là phát diếu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Men: 發酵 Lên men, dậy men.

Tự hình 2

Dị thể 3