Có 1 kết quả:

游龍 du long

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp mềm mại uyển chuyển, như rồng bơi.

Một số bài thơ có sử dụng