Có 1 kết quả:

解熱 giải nhiệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho hết nóng.

Một số bài thơ có sử dụng