Có 2 kết quả:

江苏 giang tô江蘇 giang tô

1/2

giang tô

giản thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Giang Tô của Trung Quốc

giang tô

phồn thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Giang Tô của Trung Quốc