Có 15 kết quả:

咳 hài孩 hài膎 hài諧 hài谐 hài鍇 hài锴 hài鞋 hài鞵 hài頦 hài颏 hài骸 hài鮭 hài鲑 hài龤 hài

1/15

hài [khái]

U+54B3, tổng 9 nét, bộ khẩu 口 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

hài

U+5B69, tổng 9 nét, bộ tử 子 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đứa trẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Trẻ con cười. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Ngã độc bạc hề kì vị triệu, như anh nhi chi vị hài” 我獨泊兮其未兆, 如嬰兒之未孩 (Chương 20) Riêng ta lặng lẽ hề chẳng có dấu vết, như trẻ sơ sinh chưa biết cười.
2. (Động) Coi như con trẻ. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Bách tính giai chú kì nhĩ mục, Thánh nhân giai hài chi” 百姓皆注其耳目, 聖人皆孩之 (Chương 49) Trăm họ đều chú tai mắt, Thánh nhân đều coi như con trẻ.
3. (Động) Yêu thương, vỗ về. ◇Phiền Tốn 樊遜: “Minh phạt dĩ củ chư hầu, thân ân dĩ hài bách tính” 明罰以糾諸侯, 申恩以孩百姓 (Cử tú tài đối sách 舉秀才對策).
4. (Danh) Trẻ em, con nhỏ. ◎Như: “tiểu hài” 小孩 trẻ con. ◇Lí Mật 李密: “Sanh hài lục nguyệt, từ phụ kiến bội” 生孩六月, 慈父見背 (Trần tình biểu 陳情表) Con sinh được sáu tháng, cha hiền quy tiên.
5. (Danh) Họ “Hài”.
6. (Tính) Non, con, bé, ấu. ◇Lễ Kí 禮記: “Vô phúc sào, vô sát hài trùng” 毋覆巢, 毋殺孩蟲 (Nguyệt lệnh 月令) Đừng phá tổ, chớ giết trùng non.

Từ điển Thiều Chửu

① Trẻ con cười, bây giờ đều gọi trẻ bé là hài.

Từ điển Trần Văn Chánh

Con, trẻ em: 小孩 Em bé, trẻ em; 男孩 Em trai; 女孩 Em gái.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng cười của đứa trẻ con. Như chữ Hài 咳 — Non nớt, thơ ấu — Đứa trẻ thơ.

Tự hình 3

Dị thể 3

Từ ghép 6

Một số bài thơ có sử dụng

hài

U+818E, tổng 14 nét, bộ nhục 肉 (+10 nét)
hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các bộ phận trong bụng.

Tự hình 2

Chữ gần giống 1

hài

U+8AE7, tổng 16 nét, bộ ngôn 言 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

hoà hợp, hài hoà

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Hòa hợp, điều hòa. ◎Như: “âm vận hòa hài” 音韻和諧 âm vận hòa hợp.
2. (Động) Xong, kết thúc. ◇Đổng tây sương 董西廂: “Sự tất hài hĩ” 事必諧矣 (Quyển tam) Việc ắt xong xuôi.
3. (Động) Thương nghị, thỏa thuận. ◎Như: “hài giá” 諧價 thỏa thuận giá cả.
4. (Động) Biện biệt. ◇Liệt Tử 列子: “Dư nhất nhân bất doanh ư đức nhi hài ư lạc, hậu thế kì truy sổ ngô quá hồ!” 予一人不盈於德而諧於樂, 後世其追數吾過乎! (Chu Mục vương 周穆王) Ta không biết tu dưỡng đạo đức mà chỉ lo tìm hưởng thú vui sung sướng, người đời sau có lẽ sẽ trách lỗi lầm của ta!
5. (Động) Đối chiếu. ◇Vương Sung 王充: “Hài ư kinh bất nghiệm, tập ư truyện bất hợp” 諧於經不驗, 集於傳不合 (Luận hành 論衡, Tự kỉ 自紀).
6. (Tính) Hí hước, hoạt kê. ◎Như: “khôi hài” 詼諧 hài hước.

Từ điển Thiều Chửu

① Hoà hợp. Như âm điệu ăn nhịp nhau gọi là hài thanh 諧聲, mua hàng ngã giá rồi gọi là hài giá 諧價.
② Sự đã xong cũng gọi là hài.
③ Hài hước. Như khôi hài 詼諧 hài hước.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hài hoà, hoà hợp, chan hoà, ổn thoả: 諧音 Âm điệu hài hoà;
② Hài hước, khôi hài: 詼諧 Khôi hài;
③ Xong xuôi, kết thúc: 事諧之後,我們將前往韓國 Sau khi xong việc, chúng tôi sẽ đi Hàn Quốc; 諧價 Giá đã ngã xong (đã thoả thuận).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hoà hợp. Cũng nói là Hoà hài — Lời nói nói bông đùa, riễu cợt, chọc cười.

Tự hình 4

Dị thể 2

Từ ghép 10

Một số bài thơ có sử dụng

hài

U+8C10, tổng 11 nét, bộ ngôn 言 (+9 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

hoà hợp, hài hoà

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 諧.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hài hoà, hoà hợp, chan hoà, ổn thoả: 諧音 Âm điệu hài hoà;
② Hài hước, khôi hài: 詼諧 Khôi hài;
③ Xong xuôi, kết thúc: 事諧之後,我們將前往韓國 Sau khi xong việc, chúng tôi sẽ đi Hàn Quốc; 諧價 Giá đã ngã xong (đã thoả thuận).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 諧

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 3

hài [khải]

U+9347, tổng 17 nét, bộ kim 金 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sắt loại tốt.
2. (Danh) “Từ Hài” 徐鍇 tên người (920-974).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ sắt ( tên kim loại ) — Cứng dắn.

Tự hình 2

Dị thể 1

hài [khải]

U+9534, tổng 14 nét, bộ kim 金 (+9 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của 鍇.

Tự hình 2

Dị thể 1

hài

U+978B, tổng 15 nét, bộ cách 革 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

giày, dép

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Giày, dép. ◎Như: “bì hài” 皮鞋 giày da.

Từ điển Thiều Chửu

① Giày (thứ giày buộc dây).

Từ điển Trần Văn Chánh

Giày, dép: 一雙皮鞋 Một đôi giày da; 草鞋 Dép cói; 拖鞋 Dép lê.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dép để đi, mang ở chân. Cũng chỉ giày guốc. Chẳng hạn mộc hài ( guốc ). Cách hài ( giày da ).

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 7

Một số bài thơ có sử dụng

hài

U+97B5, tổng 19 nét, bộ cách 革 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

giày, dép

Từ điển trích dẫn

1. Nguyên là chữ “hài” 鞋.

Từ điển Thiều Chửu

① Nguyên là chữ hài 鞋.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鞋.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Hài 鞋.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

hài [cai]

U+9826, tổng 15 nét, bộ hiệt 頁 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

dưới cằm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái cằm. § Cũng như “hạ ba” 下巴.

Từ điển Thiều Chửu

① Dưới cằm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hàm, phần dưới má.

Tự hình 2

Dị thể 3

hài [cai]

U+988F, tổng 12 nét, bộ hiệt 頁 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

dưới cằm

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 頦.

Tự hình 2

Dị thể 2

hài

U+9AB8, tổng 15 nét, bộ cốt 骨 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. xương đùi
2. hình hài

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xương chân (từ đầu gối trở xuống).
2. (Danh) Phiếm chỉ xương, xương người. ◇Công Dương truyện 公羊傳: “Dịch tử nhi thực chi, tích hài nhi xuy chi” 易子而食之, 析骸而炊之 (Tuyên Công thập ngũ niên 宣公十五年) Đổi con cho nhau mà ăn, gỡ xương mà nấu.
3. (Danh) Chỉ chung thân thể. ◎Như: “hình hài” 形骸 thân thể, “thi hài” 屍骸 xác chết.

Từ điển Thiều Chửu

① Xương đùi.
② Hình hài, tiếng gọi tóm cả hình thể. Người nào phóng khoáng gọi là phóng lãng hình hài 放浪形骸.
③ Xương chân.
④ Xương khô.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hài, xương, bộ xương: 尸骸 Thi hài, xác người chết;
② (văn) Xương đùi;
③ (văn) Xương khô;
④ Thân thể, hình hài, thể xác, xác: 遺骸 Di hài; 飛機殘骸 Xác máy bay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương đùi — Bộ xương — Hình thể con người.

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 6

Một số bài thơ có sử dụng

hài [khuê]

U+9BAD, tổng 17 nét, bộ ngư 魚 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một tên riêng của “hà đồn” 河豚 lợn bể, cá hồi.
2. Một âm là “hài”. (Danh) Người đất Ngô gọi thịt cá là “hài”.
3. (Danh) Chỉ thức ăn, lương mễ.

Từ điển Thiều Chửu

① Một tên riêng của con lợn bể, cá hồi.
② Một âm là hài. Người đất Ngô gọi đầu cá là hài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các món ăn có cá.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

hài [khuê]

U+9C91, tổng 14 nét, bộ ngư 魚 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鮭.

Tự hình 2

Dị thể 1

hài

U+9FA4, tổng 26 nét, bộ dược 龠 (+9 nét)
hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hoà hợp của tiếng nhạc. Như chữ Hài 諧.

Tự hình 1

Dị thể 1