Có 2 kết quả:

邯郸 hàm đan邯鄲 hàm đan

1/2

hàm đan

giản thể

Từ điển phổ thông

thành Hàm Đan (kinh đô nước Triệu)