Có 2 kết quả:

咸阳 hàm dương咸陽 hàm dương

1/2

hàm dương

giản thể

Từ điển phổ thông

tên thành Hàm Dương thời Xuân Thu-Chiến Quốc

hàm dương

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên thành Hàm Dương thời Xuân Thu-Chiến Quốc

Từ điển trích dẫn

1. Tên huyện thuộc tỉnh “Thiểm Tây” 陝西, ở phía tây bắc huyện “Trường An” 長安.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên huyện thuộc tỉnh Thiểm Tây, ở phía tây bắc huyện Trường an. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Chốn Hàm dương chàng còn ngoảnh lại «.

Một số bài thơ có sử dụng