Có 2 kết quả:

毫放 hào phóng豪放 hào phóng

1/2

hào phóng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hào phóng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình rộng rãi, không để ý chuyện tiền bạc.

Một số bài thơ có sử dụng