Có 1 kết quả:

荇菜 hạnh thái

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rau hạnh (lat. Nymphoides), mọc dưới nước, lá như hình củ ấu, màu xanh hoặc đỏ, mùa hè mùa thu có hoa màu xanh lục, lá ăn được. § Còn gọi là: “phù quỳ” 鳧葵, “hiện thái” 莧菜.

Một số bài thơ có sử dụng