Có 1 kết quả:

好項 hảo hạng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hạng tốt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại tốt, được xếp vào bậc cao.