Có 1 kết quả:

好合 hảo hợp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hòa hợp tốt đẹp (nói về vợ chồng).
2. Ý chí hợp nhau. ◇Diêm thiết luận 鹽鐵論: “Phù lưỡng chủ hảo hợp, nội ngoại giao thông, thiên hạ an ninh” 夫兩主好合, 內外交通, 天下安寧 (Kết hòa 結和) Hai chủ tương hợp ý chí thì trong ngoài thông nhau, thiên hạ yên ổn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hoà hợp tốt đẹp, nói về vợ chồng.

Một số bài thơ có sử dụng