Có 1 kết quả:

黑板 hắc bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm bảng gỗ sơn đen trong lớp học. Băng đen.