Có 3 kết quả:

壺蘆 hồ lô葫芦 hồ lô葫蘆 hồ lô

1/3

Từ điển trích dẫn

1. Cây bầu (lat. Lagenaria siceraria). ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Lão quân chỉ bích thượng quải nhất cá đại hồ lô, thuyết đạo: Nhĩ nhược mãi tửu khiết thì, chỉ xuất thảo trường đầu đông đại lộ khứ nhị tam lí tiện hữu thị tỉnh” 老軍指壁上掛一個大葫蘆, 說道: 你若買酒喫時, 只出草場投東大路去二三里便有市井 (Đệ thập hồi) Người lính già chỉ lên tường có treo một quả hồ lô to, nói: Khi nào anh muốn mua rượu, cứ ra khỏi nhà thảo liệu (nhà trữ rơm cỏ) theo đường lớn phía đông đi hai ba dặm sẽ có chợ bán.
2. § Còn gọi là: “biển bồ” 扁蒲, “bào qua” 匏瓜, “bồ lô” 蒲蘆, “bồ qua” 蒲瓜, “hồ lô” 壺蘆, “hồ lô” 胡盧, “hồ lô nhi” 葫蘆兒, “hồ qua” 瓠瓜.

hồ lô

giản thể

Từ điển phổ thông

cái hồ lô (làm từ quả bầu)

hồ lô

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái hồ lô (làm từ quả bầu)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây bầu ( tương tự cây bí ) — Quả bầu, thắt ngăng ở giữa trên và dưới phình ra — Cái đựng rượu, hoặc đựng phép thuật của tiên.

Một số bài thơ có sử dụng