Có 1 kết quả:

虎口 hổ khẩu

1/1

hổ khẩu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khe ngón tay cái với ngón tay trỏ

Từ điển trích dẫn

1. Miệng cọp, chỉ vùng đất nguy hiểm. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Khổng Minh viết: Lượng tuy cư hổ khẩu, an như Thái San” 孔明曰: 亮雖居虎口, 安如泰山 (Đệ tứ thập ngũ hồi) Khổng Minh nói: Lượng tôi tuy ở kề miệng hổ, nhưng vững như núi Thái Sơn.
2. Chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miệng cọp — Chỉ nơi nguy hiểm — Phần cạnh bàn tay, ở giữa ngón cái và ngón trỏ.

Một số bài thơ có sử dụng