Có 2 kết quả:

戶主 hộ chủ户主 hộ chủ

1/2

hộ chủ

phồn thể

Từ điển phổ thông

chủ nhà

hộ chủ

giản thể

Từ điển phổ thông

chủ nhà

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chủ nhà.