Có 2 kết quả:

犧牲 hi sinh犧生 hi sinh

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Sinh súc thuần sắc dùng để tế thần. ◇Lễ Kí 禮記: “Mệnh tự san lâm xuyên trạch, hi sinh vô dụng tẫn” 命祀山林川澤, 犧牲毋用牝 (Nguyệt lệnh 月令).
2. Sinh súc dùng trong việc thề nguyền, yến hưởng. ◇Quốc ngữ 國語: “Tứ nữ thổ địa, chí chi dĩ hi sinh, thế thế tử tôn vô tương hại dã” 賜女土地, 質之以犧牲, 世世子孫無相害也 (Lỗ ngữ thượng 魯語上).
3. Phiếm chỉ động vật khác dùng để cúng tế. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Lão quy khởi tiện hi sinh bão, Bàn mộc ninh tranh đào lí hương” 老龜豈羨犧牲飽, 蟠木寧爭桃李香 (Tự vịnh 自詠).
4. Buông bỏ. ◇Nghiệt hải hoa 孽海花: “Tha kí hi sinh liễu nhất thiết, đầu liễu Uy Thỏa Mã, tố liễu Hán gian, vô phi vị đích thị tiền” 他既犧牲了一切, 投了威妥瑪, 做了漢奸, 無非為的是錢 (Đệ tam hồi). § “Uy Thỏa Mã” 威妥瑪 Thomas Francis Wade (1818-1895) was a British diplomat and sinologist who produced the first Chinese textbook in English in 1867 that was later amended, extended and converted into the Wade-Giles romanization system for Mandarin Chinese by Herbert Giles in 1892.
5. Vì sự nghiệp chính nghĩa buông xả mạng sống. ◎Như: “vị liễu vãn cứu quốc gia đích nguy vong, tha hi sinh liễu sanh mệnh” 為了挽救國家的危亡, 他犧牲了生命.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con vật sống đem tế thần — Từ bỏ quyền lợi, mạng sống để làm việc gì. Sách cổ chép: Luôn 5 năm trời không mưa, vua Thành Thang tự mình cầu đảo ở Thanh Lâm, cắt tóc, cắt móng tay tự làm con hi sinh ( Lục Súc tranh công ) — Thân trót hi sinh vì chánh nghĩa ( Thơ cổ ).