Có 1 kết quả:

和好 hoà hảo

1/1

hoà hảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoà hợp, hoà giải

Từ điển trích dẫn

1. Hòa mục, thân thiện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Êm đềm tốt đẹp — Tên một tông phái Phật giáo ở miền Tây Nam phần Việt Nam xuất hiện vào tiền bán thế kỉ 20.

Một số bài thơ có sử dụng