Có 1 kết quả:

火刑 hoả hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách trừng phạt tội nhân thời cổ, đốt cho tội nhân chết cháy.