Có 1 kết quả:

火麻 hoả ma

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây đay.