Có 1 kết quả:

火食 hoả thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn đồ ăn nóng — Đồ ăn nóng — Việc nấu nướng.