Có 1 kết quả:

火星 hoả tinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hành tinh thứ tư trong Thái dương hệ ( Marx ).

Một số bài thơ có sử dụng