Có 1 kết quả:

嵇康 kê khang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên người nước Nguỵ thời Tam Quốc, tự là Thúc Dạ, học nhiều hiểu rộng, giỏi thi hoạ, nổi tiếng về tài đàn, say mê học thuyết Lão Trang, sau trở thành một trong Trúc Lâm Thất hiền. Đoạn trường tân thanh có câu: » Kê Khang này khúc Quảng lăng «. Kê Khang đời nhà Tấn, hay đàn, có thầy dạy cho khúc Quảng lăng — » Kê Khang này khúc Quảng lăng « ( Kiều ).

Một số bài thơ có sử dụng