Có 1 kết quả:

綦巾 kì cân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khăn lụa xanh lá cây, con gái chưa chồng thường dùng. Chỉ người con gái chưa chồng.

Một số bài thơ có sử dụng