Có 1 kết quả:

結緣 kết duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thắt chặt mối ràng buộc đã được định sẵn từ trước, ý nói thành chồng vợ với nhau.